Manier 3

Wat is dat voor een letter?

Ben je al aan de slag geweest met de eerste 2 manieren om anders te kijken naar het leesprobleem?

Heb je gezien hoe de ogen bewegen?

Heb je gemerkt dat er nog belemmeringen zijn in de links-rechts samenwerking waardoor de informatie overdracht in het brein nog niet snel genoeg gaat?

Er is nog een manier om te kijken waar het echte probleem zit.

Want dyslexie kan pas echt vastgesteld worden als je het kind en het leesprobleem van verschillende kanten hebt bekeken, toch?

Letterherkenning

Om te leren lezen is het logisch dat het kind de letters kent, herkent, kan benoemen en weet welke klank hieraan verbonden is.

Kinderen herkennen letters vaak visueel, maar voor de hersens is het beter als het kind de letters ook kan benoemen door de vorm alleen te voelen.

Het brein leert namelijk via zoveel mogelijk zintuigen. Dus niet alleen visueel ( zien), maar ook auditief ( klankherkenning) en

tactiel ( voelen ). Door deze verschillende 'input' herkent het brein de letters nog beter, en dit is een belangrijke factor bij het leren lezen.

Overigens; hele jonge kinderen gebruiken bij het verkennen van materialen en voorwerpen in hun omgeving niet alleen de gevoelsreceptoren in hun handen, maar ook die in hun mond.

Vormherkenning

Een letter is eigenlijk gewoon een vorm met typische kenmerken, waardoor het herkent wordt als een bepaalde letter.

Om het kind te leren om vormen op de tast (gevoel) te herkennen, is het goed om te checken welke vormen het kind al kan herkennen als het niet kan zien, maar wel mag voelen.

Visualiseren

Als een kind een vorm of een letter kan benoemen door het alleen maar te voelen, stelt het kind zich in gedachten voor welke letter bij deze vorm past. Dit noem je visualiseren of voorstellen.

Een kind wat op deze manier kennis heeft van letters automatiseert makkelijker dan het kind wat de informatie over de letter alleen visueel kent.

Daarbij helpt het ook bij het schrijven van de letters omdat het kind in gedachten al heeft 'gezien' of de letter een lange stok omhoog of bijvoorbeeld naar omlaag heeft.

 

Kijken, voelen, denken, horen, kennen.

Letters leren om te leren lezen is niet zomaar een kwestie van aanleren van een letter. Door een letter met alle zintuigen waar te nemen wordt deze informatie verankerd in het brein en dit zal het leesproces positief beïnvloeden.

Aan de slag!

Wil jij weten of jouw kind of jouw leerling vormen en letters kan herkennen op gevoel?

Zorg dan dat je voor volgende keer hebt klaarliggen: een grote doek, verschillende vormen zoals een driehoek, een vierkant, een rechthoek en een cirkel.

Ga naar een winkel om klei aan te schaffen, en zoek verschillende gebruiksvoorwerpen dubbel bij elkaar, zoals 2 dezelfde scharen, twee dezelfde lepels, twee dezelfde rolletjes plakband etc.

Dan kunnen we meteen aan de slag!