Manier 3 Letters in je hoofd en uit je hoofd

Het visualiseren van letters, ofwel het in je brein kunnen 'beschrijven' van

de letters is een belangrijke voorwaarde om vlot en vloeiend te kunnen leren lezen.

Hier wordt niet altijd genoeg aandacht aan besteed

Vormen op gevoel herkennen

1. Kimspel 1: - Wat ligt er onder de doek

    Hoe: Leg 8 a 10 gebruiksvoorwerpen die voor het kind herkenbaar zijn op de tafel

            Leg de doek eroverheen

            Laat het kind 1 voorwerp onder de doek betasten en vertellen wat het is

            Kan het kind alle voorwerpen raden?

 

2. Kimspel 2: - Zoek dezelfde

    Hoe: Leg 8 paren voorwerpen op de tafel ( dus steeds 2 dezelfde )

            Leg de doek eroverheen

            Laat het kind de paren bij elkaar zoeken