Manier 2 Lezen doe je van links naar rechts

Lateralisatie

Dit proces in de ontwikkeling van een kind zorgt ervoor dat een kind rond zijn 7de verjaardag

 • de voorkeurshand heeft ontwikkeld; rechtshandig of linkshandig dus
 • de andere kant de voorkeurskant ondersteund ( zodat bijvoorbeeld bij het schrijven het schrift op z'n plek gehouden wordt door de andere hand)
 • beide kanten van het lijf kan gebruiken, bijvoorbeeld bij het fietsen, zwemmen en klimmen en klauteren
 • goed kan onderscheiden waar verschillen zitten bij bijvoorbeeld letters die op elkaar lijken, zoals de b,d,p en q
 • beide hersenhelften goed met elkaar samenwerken zodat informatie snel heen en weer getransporteerd kan worden tussen de twee hersenhelften
 • van links naar rechts kan werken zonder dat het problemen heeft bij het oversteken van de middellijn

De middellijn

De middellijn is een denkbeeldige lijn die het lichaam in een linker- en rechterhelft verdeelt.

Jonge kinderen vinden het nog lastig om aan de ene kant te beginnen, voor het lichaam langs te gaan en aan de andere kant van het lijf verder te gaan. Zij pakken nog liever bijvoorbeeld het potlood over in de andere hand om dan verder te gaan.

Wanneer een kind moeite heeft met het oversteken van de middellijn

 • zal het moeite hebben met, of helemaal niet kunnen huppelen
 • gebruikt het vaak een kant van het lijf zonder daarbij de andere kant als ondersteuning te gebruiken
 • zal het moeite hebben met het tellen van bijvoorbeeld een rij blokjes die voor hem op de tafel ligt
 • heeft het moeite met sporten waarbij het over de middellijn heen moet gaan, zoals bijvoorbeeld hockey, en de backhand bij tennis of badminton.

Moeite met de middellijn en leesproblemen

Kinderen die nog moeite hebben met het oversteken van de middellijn

 • lezen de eerste woordjes van een zin goed en gaan daarna steeds slechter lezen
 • kunnen beter rijtjes lezen dan zinnen
 • schrijven de eerste woorden van het een zin netjes om daarna steeds slordiger te schrijven
 • leggen hun schrift vaak helemaal aan de kant van hun tafel
 • leggen hun boek vaak scheef op de tafel
 • draaien hun hoofd iets schuin bij de uitleg van de juf

Herken jij dit bij jouw kind of jouw leerling?

Doe dan zelf de check om te kijken of deze belemmering in de ontwikkeling onder het leesprobleem zit.

Wanneer je leest, lees je van links naar rechts en van boven naar beneden.

Wanneer een kind gaat leren lezen, is het belangrijk dat het kind weet wat

 • links
 • rechts
 • boven
 • beneden
 • vooraan en
 • achteraan is

Want dan kan het met lezen beginnen aan het begin van de zin, en steeds een regel naar beneden zakken om verder te lezen.

Dit is een vaardigheid die kinderen leren door zich te ontwikkelen vanaf dat zij baby zijn.

Door veel te bewegen leert het kind dat het een voor en een achter heeft, dat het een boven- en onderkant heeft, en dat het een linker- en een rechterhelft heeft.

Deze bewustwording van het lijf is belangrijk voor de zogenaamde lateralisatie .