Manier 2 Effe checken

Lastig lezen is niet alleen een kwestie van intelligentie.

 

Om te leren lezen heeft een kind vaardigheden en leervoorwaarden moeten ontwikkelen. Een belangrijke voorwaarde voor zowel het lezen, schrijven en rekenen is om soepel van links naar rechts te kunnen werken en beide lichaamshelften samen te laten werken.

 

Dit is namelijk een indicatie hoe de samenwerking tussen de beide hersenhelften verloopt.

Ons brein bestaat uit 2 helften en elke helft is verantwoordelijk voor bepaalde processen, zoals het aansturen van beweging, de letterherkenning en het taalbegrip.

 

Bij het lezen worden veel verschillende gebieden gebruikt:

 • het visuele systeem voor het onderscheiden en herkennen van de letters
 • het motorisch systeem om de mond te laten bewegen om de letters uit te spreken
 • het taalcentrum voor het leesbegrip

 

Het is daarom belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen de beide hersenhelften en daaraan gekoppeld de beide lichaamshelften.

Check voor een goeie samenwerking van de beide lichaamshelften:

 • Laat het kind voetje voor voetje ( hiel tegen tenen ) over een denkbeeldige lijn lopen. Als het evenwicht (nog) niet goed is kan dit erop duiden dat beide lichaamshelften nog niet goed samenwerken.
 • Laat het kind een rondje huppelen. Als dit (nog) niet lukt is de samenwerking tussen de lichaamshelften, en dus de hersenhelften nog niet geautomatiseerd.
 • Laat het kind kruislings bewegen door de knie van het ene been omhoog te brengen en met de tegenovergestelde hand erop te tikken. Laat meteen wisselen door de andere knie omhoog te brengen en met de andere hand erop te tikken. Laat dit een paar keer herhalen. Lukt dit niet en kan het kind dit alleen met het been en de hand van dezelfde kant? Dan heeft dit proces nog wat oefening nodig. Lukt het wel maar raakt het kind in de war als je tijdens deze kruisloop vragen gaat stellen? Dan is het proces nog niet geautomatiseerd.

 

Check voor een goeie samenwerking van de beide hersenhelften:

 • Laat het kind een liggende 8 tekenen. Je kan er even eentje voordoen op de punt van het blad. Kijk of dit vloeiend gaat.

De samenwerking is nog niet optimaal als:

 • De vorm niet lukt
 • De vorm niet gelijk is
 • Het kind het blad draait en de vorm eigenlijk van boven naar beneden tekent in plaats van links naar rechts

 

Laat het kind een liggende 8 neerleggen van Kapla of Duplo blokjes.

De samenwerking is nog niet optimaal als

 • De vorm niet lukt
 • De vorm niet gelijk is

 

Leren lezen

is een complex proces, en wanneer het lastig gaat is het goed om het eens van een andere kant te bekijken!

 

Heb jij de check gedaan bij jouw kind of jouw leerling?

Viel het je op dat het moeite heeft met de kruisbeweging, het lopen, het huppelen en de liggende 8?

Dan zijn er heel veel leuke oefeningen om de ontwikkeling weer op gang te brengen, zodat het kind niet langer hierdoor belemmerd wordt en het lezen makkelijker gaat en het oefenen wel zijn vruchten afwerpt!