Lichamelijke Ontwikkeling

Om te leren lezen. rekenen en schrijven moet een kind al verschillende vaardigheden beheersen:

 • stil zitten
 • kunnen luisteren
 • een meervoudige opdracht kunnen uitvoeren
 • weten wat links, rechts, onder en boven is
 • vormen kunnen onderscheiden ( denk maar aan de letters en cijfers )
 • klanken kunnen onderscheiden
 • rijmpjes en versjes kunnen onthouden en opzeggen
 • aanwijzend kunnen tellen en de hoeveelheden weten
 • een potlood op de goede manier kunnen vasthouden
 • kunnen wachten wanneer het mag beginnen
 • op de beurt kunnen wachten als het een vraag heeft
 • durven beginnen en zonder hulp aan de slag te gaan

 

Dit noemen we ook wel de sociale, emotionele, lichamelijke en cognitieve leervoorwaarden. Deze heeft een kind ontwikkeld en aangeleerd in de voorgaande jaren door veel te bewegen, te spelen, spelletjes te doen met anderen en lekker te knutselen, klimmen en klauteren.

Beweging

Kinderen leren door te bewegen en te doen, en bewegingen worden aangestuurd door het brein. Eerst beweegt een kind nog onbewust en ongecontroleerd, en later in de ontwikkeling gaan de bewegingen steeds vloeiender en bewuster.

Reflexen

Dit 'aanzetten' van de ontwikkeling van het bewegen ontstaat met behulp van de zogenaamde reflexen. Deze maken verschillende bewegingspatronen mogelijk zoals omrollen, kruipen en lopen, die uiteindelijk maken dat een kind naar school kan gaan om te leren lezen, rekenen en schrijven. 

 

Soms ontwikkelt een of meerdere reflexen in deze ontwikkeling zich niet voldoende of efficiënt en dit kan dan een probleem opleveren bij het uiteindelijke leren op school.

Het overslaan van de kruipfase bijvoorbeeld kan er een oorzaak van zijn dat een kind moeite heeft met de links-rechts ontwikkeling en dit kan belemmeringen doen ontstaan bij het lezen.

Beweging, de ontwikkeling van het brein en leren zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

 

Door te kijken waar in dit proces een belemmering is ontstaan kan met gerichte oefeningen de ontwikkeling weer op gang gebracht worden waardoor het leren weer makkelijker gaat en het oefenen wel effect heeft.